Κωδικός:
BREEZE_BR1

PRECIOUS TEARS

Καρφίτσα  |  Χρυσός 18Κ με λευκά τοπάζ 3.2ct, μπλε τοπάζ 2.38 ct, περίδοτος 3.88 ct και πράσινες τουρμαλίνες 32.00 ct

BREEZE JEWELRY
€7.000,00

Send us your enquiry